Prestiżowe wyróżnienie dla Lesznowoli

W tym roku kolejny raz odbyła się gala wręczenia certyfikatów i tytułów „Samorządowego Lidera Edukacji”. Uroczystość miała miejsce 12 października br. w Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.

Gmina Lesznowola oprócz tego, że po raz piąty otrzymała to wyjątkowe wyróżnienie, została również laureatem nagrody specjalnej – „Liderem Jakości Kształcenia”.

„Samorządowy Lider Edukacji” to ogólnopolski konkurs organizowany od 2011 roku dla gmin, powiatów oraz województw samorządowych. Jego ideą jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, posiadających szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty. Konkurs ma formę akredytacji, której dokonują profesorowie reprezentujący wybrane polskie uczelnie, specjalizujący się w dziedzinie jakości kształcenia, polityki samorządowej czy zarządzania oświatą.

We fragmencie przygotowanej przez ekspertów recenzji na temat Lesznowoli czytamy: „Samorząd Gminy Lesznowola potrafi wypracować spójny, stabilny, nowoczesny i trwały model rozwoju edukacji, silnie skorelowany z innymi obszarami lokalnej polityki społecznej i służący realizacji celów strategicznych wykraczających poza sferę wąsko rozumianej oświaty i jej ustawowych zadań”.

Nagrody dla Lesznowoli odebrał Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – Jacek Bulak. Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jest jednym z najbardziej prestiżowych i elitarnych certyfikatów jakości, jakie może otrzymać jednostka samorządu terytorialnego. Otrzymany tytuł to ogromne zaszczyt, ale także powód do jeszcze bardziej intensywnej pracy, ponieważ zarówno wyróżnienie, jak i certyfikat przyznawane są jedynie na rok.