Lesznowola

Lesznowola

Gmina Lesznowola – tu warto zamieszkać i inwestować

Powierzchnia Lesznowoli wynosi 69 km2, a na jej terenie mieszka około 30
tysięcy osób. Bliskość stolicy i międzynarodowego Lotniska Chopina, dogodne
szlaki komunikacyjne, atrakcyjne tereny inwestycyjne oraz dobry stan
infrastruktury technicznej to atuty, dzięki którym Lesznowola intensywnie się
rozwija. Aż trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu była gminą

typowo rolniczą.

Najważniejszym atutem Lesznowoli jest korzystne położenie geograficzne:
bezpośrednie sąsiedztwo  m.st. Warszawy  i międzynarodowego Lotniska Chopina. Przez
obszar gminy przebiegają trzy drogi krajowe, z czego dwie o znaczeniu
ponadregionalnym. W planach znajduje się budowa kolejnej ważnej arterii – obwodnicy
ulicy Słonecznej. Samorząd Gminy znakomicie wykorzystał te walory  podejmując trafne
decyzje z zakresu urbanistyki.

Urbanistyka na 5+
Dużym ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów jest aktualny plan
zagospodarowania przestrzennego dla 98,5 % obszaru gminy, co pozwala na realizację
poważnych projektów inwestycyjnych. Z planami można zapoznać się bez wizyty w
urzędzie – samorząd stara się maksymalnie ułatwiać przedsiębiorcom procesy
inwestycyjne np. poprzez wdrożenie interaktywnego systemu zarządzania planami
zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu można przez Internet  zapoznać się z
przeznaczeniem danej nieruchomości. Plany są dostępne na stronie internetowej
urzędu: www.lesznowola.pl

Tereny inwestycyjne
Na terenie Gminy Lesznowola działa już ponad 5 tys. przedsiębiorstw i ich liczba stale
wzrasta. Lesznowola posiada nadal rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę
przemysłowo – usługową, położone w sąsiedztwie głównych  arterii drogowych.
Na szczególną uwagę zasługują tereny znajdujące się w Mysiadle położone wzdłuż drogi
krajowej nr 79 (ul. Puławska). Są to nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego pod szeroko rozumianą infrastrukturę społeczną i
działalność gospodarczą.

Życie na wysokim poziomie
Lesznowola to dobry adres nie tylko dla inwestorów. Gmina kładzie duży nacisk na
dobry stan infrastruktury technicznej – doskonały dostęp do sieci kanalizacji i
wodociągów oraz dobry stan dróg lokalnych, co przyciąga nowych inwestorów oraz
nowych mieszkańców. Duże znaczenie ma również dobrze rozwinięta infrastruktura
społeczna. Mieszkańcy Gminy Lesznowola mają gwarancję, że ich dzieci będą
uczęszczały do dobrych szkół, a czas wolny aktywnie i bezpiecznie spędzą na
nowoczesnych obiektach sportowych. Wysokie nakłady na gminną oświatę, inwestycja
w profesjonalną kadrę i bogaty katalog zajęć pozalekcyjnych zaowocowały znakomitymi
wynikami, jakie osiągają lesznowolscy uczniowie. Miarą są tu z pewnością sprawdziany
po VI klasie szkoły podstawowej i egzaminy po III kl. gimnazjum.  Średnie wyników są
znacznie wyższe niż średnie: krajowa, wojewódzka, powiatowa, a nawet m.st.
Warszawy. Gmina Lesznowola plasuje się w najwyższej, czyli 9-tym staninie.
Jednym z niewątpliwych atutów gminy jest rozbudowana i dostępna dla mieszkańców
baza sportowa. Duże obiekty sportowe zlokalizowane są w pobliżu gminnych zespołów
szkół, stwarzając dzieciom i zainteresowanym mieszkańcom doskonałe warunki do
uprawiania różnych dyscyplin sportu  i rozwijania swoich  umiejętności. Gmina nie tylko
dysponuje nowoczesną infrastrukturą sportową, ale jest także organizatorem imprez o
zasięgu gminnym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

Uznana marka
Działania Samorządu Gminy w kierunku zapewnienia sprzyjających warunków do
rozwoju doceniają również zewnętrzni eksperci. Lesznowola jest laureatem wielu
nagród i wyróżnień – m.in. Godło Promocyjne „Teraz Polska”, tytuły: „Gmina Fair Play”,
„Dobre Miejsce Zamieszkania” w ramach konkursu „Przyjazna Polska, „Samorząd
Przyjazny Przedsiębiorczości”, „Rzetelni dla Biznesu”, „Samorządowy Lider Edukacji”,
„Gmina Przyjazna Środowisku”, „Mecenas Polskiej Ekologii” czy „Euro-Gmina”.
Lesznowola zajmuje również czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach – np. w
rankingu Miejscowości najbardziej atrakcyjnych dla biznesu w kategorii poniżej 50
tysięcy mieszkańców magazynu biznesowego Forbes.