Zmiany w Kredytach Hipotecznych

Co zmienia ustawa z 22 lipca 2017 w Kredytach Hipotecznych

21 kwietnia 2017 r. opublikowano Ustawę o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami; weszła ona w życie 22 lipca 2017 r. Zmiany dotyczą wdrożenia postanowień unijnej dyrektywy w sprawie konsumenckich umów o kredyt, związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Odczują je wszyscy zainteresowani zakupem nieruchomości na kredyt hipoteczny oraz ci, którzy taki kredyt już posiadają.


Najbardziej interesujące zapisy brzmią następująco:


 • Prowizja za wcześniejszą spłatę tylko przez 3 lata
 • Obowiązek wydania ostatecznej decyzji w ciągu 21 dni
 • Konieczność przedstawienia klientowi uzasadnienia wydania negatywnej decyzji kredytowej przez bank
 • Konieczność posiadania licencji KNF przez pośrednika kredytowego
 • W przypadku braku spłaty kredytu, to klient, a nie bank sprzedaje nieruchomość!
 • Zakaz sprzedaży wiązanej
 • Szczegółowy formularz informacyjny dla klienta
 • Wiążąca oferta przy składaniu wniosku
 • Możliwość odstąpienia od umowy kredytowej w ciągu 14 dni
 • W reklamach RRSO widoczne tak samo jak nominalne oprocentowanie
 • Tylko banki i SKOKi będą mogły udzielać kredytów hipotecznych


 Co oznaczają te zmiany?


Prowizja za wcześniejszą spłatę przez 3 lata

Maksymalna dopuszczalna prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu wyniesie 3% i nie będzie mogła być wyższa niż roczna suma odsetek, którą klient zapłaciłby od spłacanej kwoty.

Taka opłata będzie mogła być pobierana maksymalnie przez 3 lata.

Efektem nowego zapisu powinno być to, że wszyscy którzy mają kredyty w PKO BP i Pekao S.A., otrzymają nowe tabele opłat i prowizji. Oprócz tego, będą mogli nadpłacać kredyt bez żadnych kosztów.

Ostateczna decyzja już w 21 dni

Zgodnie z nowymi regulacjami, banki będą miały 21 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów na wydanie ostatecznej decyzji dla klienta. Do tej pory nierzadko należało czekać dłużej.

Uzasadnienie negatywnej decyzji kredytowej

Przed wprowadzeniem ustawy uzasadnienie wydane przez bank brzmiało np.: „zbyt wysokie ryzyko banku”. Od lipca trzeba podawać bardziej szczegółowe informacje na temat przyczyn odmowy.

Pośrednicy kredytowi z licencjami

Wcześniej każdy mógł zostać doradcą finansowym czy pośrednikiem kredytowym. Od wejścia w życie nowej ustawy, definicja pośrednika kredytowego jest dokładnie sprecyzowana. Ponadto każda osoba pośrednicząca między klientem a bankiem w procesie kredytu hipotecznego, będzie musiała uzyskać stosowną licencję wydaną przez KNF.

Doradca będzie miał obowiązek przedstawić klientowi wysokość prowizji, którą pośrednik kredytowy otrzymuje z banku lub sposób jej obliczania.

Nowe zasady restrukturyzacji kredytów

W przypadku problemów ze spłatą kredytu bank zaproponuje postępowanie, które ma na celu pomóc kredytobiorcy wyjść z długów, np. przez zawieszenie rat lub wydłużenie okresu kredytowania.

Gdy jednak kredytobiorca nie jest w stanie spłacać długu, trzeba sprzedać nieruchomość. Po 22 lipca to właściciel, a nie bank zajmie się sprzedażą zadłużonej nieruchomości.

Zakaz sprzedaży wiązanej

Bank ma obowiązek posiadania oferty kredytu hipotecznego bez żadnego produktu dodatkowego, poza bezpłatnym kontem służącym do spłaty rat. Nie będzie jednak zakazane uzależnianie atrakcyjności oferty od skorzystania z produktów dodatkowych.

Banki nie mogą również, w przypadku ubezpieczenia na życie, narzucać swojego ubezpieczyciela.

Formularz informacyjny dla klienta

Już składając wniosek u pośrednika kredytowego, klient otrzyma szczegółowy formularz informacyjny, w którym są wymienione wszystkie możliwe koszty, dane pośrednika, banków, warunki spłaty itp.

Klient musi otrzymać porównanie oferty bez żadnych produktów dodatkowych, a także – z produktami dodatkowymi, by dokładnie wiedział, jak skorzystanie z nich wpłynie na ofertę kredytową.

Parametry przedstawione na wniosku będą wiążące dla klienta. Ma on gwarancję, że takie same znajdą się na umowie kredytowej.

Odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni

Każdy klient może odstąpić od kredytu hipotecznego (może np. otrzymać z powrotem prowizję zapłaconą w dniu podpisywania umowy).

RRSO widoczne w reklamach jak oprocentowanie

RRSO, tzn. rzeczywista roczna stopa oprocentowania, musi być widoczna równie dobrze jak oprocentowanie nominalne.

Kredyty hipoteczne tylko w Bankach i SKOK-ach

Kredytów hipotecznych będą mogły udzielać tylko Banki, Banki Spółdzielcze i SKOK-i, czyli Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe.

W ustawie jest mowa także o wielu innych zapisach, które jednak albo powtarzają to, co było w ustawie wcześniej albo nie wnoszą niczego nowego.