Bliźniak, segment – o czym należy pamiętać przy zakupie domu w takiej zabudowie?

Kilka aspektów, o których warto pamiętać decydując się na zakup domu segmentowego lub bliźniaka.


Bliźniaki i segmenty zazwyczaj są tańsze od domów wolnostojących. Nie zapominajmy jednak, że mieszkanie w takiej zabudowie wiąże się z koniecznością dzielenia ściany z sąsiadem, a różnice wynikające z różnych trybów życia dwóch rodzin mogą okazać się sporym utrudnieniem. Aby uniknąć nieporozumień i zapewnić sobie i swoim bliskim spokój oraz bezpieczeństwo, należy pamiętać o kilku ważnych aspektach.

  • Istnieje niewielka szansa, że naszymi sąsiadami zostanie rodzina, która prowadzi bardzo podobny tryb życia do naszego, dlatego niezwykle ważną kwestią jest jakość izolacji akustycznej.
  • Bardzo istotne jest usytuowanie tarasów. W przypadku, gdy przylegają do siebie powinny być duże i koniecznie rozdzielone ścianką, aby chronić naszą prywatność. Jeżeli znajdują się na zewnętrznych narożnikach segmentów lub wręcz za nimi, obecność sąsiadów nie powinna być krępująca i uciążliwa.
  • W projektach bliźniaków należy zwrócić szczególną uwagę na ścianę od strony sąsiada. Musi być murowana, masywna i odpowiednio gruba – co najmniej na 24 cm, a jeżeli jest wykonana z żelbetu – nie powinna być cieńsza niż 18 cm.
  • Ściana powinna być podwójna, niezależna od fundamentów po dach, oddzielona konstrukcyjnie szczeliną dylatacyjną, wypełnioną wełną mineralną.
  • Należy unikać opierania o nią stropów, ponieważ ich belki lub zbrojenie podstawowe (w stropie żelbetonowym wylewanym) powinny biec do niej równolegle. W przeciwnym razie będą przewodzić różnego rodzaju odgłosy: dźwięk zamykanych drzwi, głośną muzykę, pracę urządzeń domowych, uderzenia młotkiem itp.
  • W przypadku ściany granicznej nie zaleca się wbudowywania w nią żadnych przewodów wentylacyjnych ani kanalizacyjnych. Przewody wentylacyjne i piony instalacji należy tak przybudować, aby nie zmniejszyć jej grubości. Wszelkie wkuwania zmniejszają izolacyjność akustyczną i odporność ogniową ściany.
  • Masywna, oddzielająca ściana powinna być wyprowadzona 30 cm ponad pokrycie – wówczas z powodzeniem będzie pełniła funkcję oddzielenia pożarowego. Ogień zaprószony na poddaszu sąsiada nie przeniesie się łatwo do naszej części domu.
  • Zabezpieczeniem przed rozprzestrzenianiem się ognia może być również połączenie ściany oddzielającej z niepalną izolacją piłaci dachowej z wełny mineralnej czy szklanej.
  • Minimalne wymagania dotyczące izolacyjności ogniowej ściany od fundamentów po pokrycie dachu to REI60. Wynika z tego, że ściana powinna zachować odporność na działanie ognia przez godzinę. Wówczas utrzymuje stabilność konstrukcji i skutecznie zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia pomiędzy segmentami.
  • Gdy ściana oddzielenia jest wymurowana z cegły pełnej ceramicznej czy bloczków silikatowych i posiada przynajmniej 24 cm grubości, wówczas jej odporność jest dużo wyższa i chroni nasze mieszkanie przed ogniem nawet do dwóch godzin.